Bli medlem
Som medlem i Brottsofferjouren Norrbotten ger du ett värdefullt bidrag till vår verksamhet. I medlemsskapet ingår en prenumeration på tidningen Brottsoffer, vilken ges ut av Brottsofferjouren Sverige, och utkommer med fyra nummer per år samt kallelse till årsmötet där du har möjlighet att göra din röst hörd.

Medlemsavgift:

100 kr per år för enskilda medlemmar.
150 kr per år för familjer.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 374-0347. Eller swish 123 518 92 38.
Kom ihåg att uppge namn och mejladress till de som avgiften avser.