Bli medlem
Som medlem i Brottsofferjouren i Luleå ger du ett värdefullt bidrag till vår verksamhet. I medlemsskapet ingår en prenumeration på tidningen Brottsoffer, vilken ges ut av Brottsofferjouren Sverige, och utkommer med fyra nummer per år samt kallelse till årsmötet där du har möjlighet att göra din röst hörd.

Medlemsavgift:

100 kr per år för enskilda medlemmar.
150 kr per år för familjer.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 374-0347. Kom ihåg att uppge namn och adress till de som avgiften avser.

Ge en gåva
Även om du inte vill bli medlem eller arbeta som frivillig hos oss får du gärna stödja oss ekonomiskt genom att skänka en mindre eller större summa alternativt inventarier vi har behov av. Allt är välkommet!

Inbetalningen sker enklast till vårt bankgiro 374-0347. Glöm inte ange att betalningen avser en gåva samt att skriva ditt namn och adress så att vi får möjlighet att tacka för ditt bidrag. Tag gärna kontakt med kansliet om du har något du undrar över!

Företagssponsring
Ekonomiskt är vi helt beroende av välviljan hos samhällets aktörer. Ett sätt för företag att stödja vår verksamhet är sponsring. Detta sker genom att företaget i utbyte mot ett bidrag i pengar eller i form av varor och tjänster erbjuds olika former av PR från vår sida. Det kan till exempel vara fråga om ett diplom, en logotype på hemsidan eller ett omnämnande i vår verksamhetsberättelse.

Om ditt företag är intresserat av att stödja oss i vår strävan att ge hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen, anhöriga och anhöriga till gärninspersoner i Luleå så är du hjärtligt välkommen att höra av dig så får vi diskutera formerna för sponsring.