Brottsofferjouren Norrbotten har som sin huvudsakliga uppgift att ge samtalsstöd och praktiskt rådgivning till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer eller misstänkt.

Vi samverkar med Norrbottens kommuner, Polisen, Tingsrätterna i Norrbotten, Åklagarmyndigheten och advokater för att kunna ge råd och stöd på bästa sätt.

Verksamheten sköts av en styrelse, två anställda och ideella personer. Som ideell kan du vara verksam som vittnesstöd, stödperson eller informatör.

Vill du veta mer om oss eller är intresserad av att arbeta ideellt eller stödja oss på annat sätt är du välkommen att kontakta oss på info@norrbotten.boj.se eller 0920-104 13.