Om du har övergripande frågor om verksamheten kontakta styrelsen:

Ordförande

Sabrina Suikki                              070 385 04 92, sabrina.suikki@ikkiadvise.com

Vice ordförande

Helena Bucht                              

Ledamöter

Doris Lundgren                            

Malin Correia                        

Andreas Spinnell                        

Pia Elmgren

Tommy Sundqvist                            

Kassör

NOVIA Redovisning

Revisor ordinarie

Thomas Taavo, PWC

Valberedning

Vakant

Vakant